Політика конфіденційності та захист персональних

Справжня Політика КОНФІДЕНЦІЙНІСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (далі - Політика) розроблена відповідно до вимог Директиви 2002/58 / ЕС Європейського Парламенту та Ради від 12 липня 2002 року щодо обробки персональних даних і захисту конфіденційності в секторі електронних засобів звʼязку (Директива про конфіденційність і електронні засоби звʼязку) і Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних і скасування Директиви 95/46 / ЕС (далі - Закон).

Ця Політика встановлює порядок здійснення Виконавцем ФОП Шпак Ярослав Олександрович, Код ЄДРПОУ 3561411994 (далі - Компанія або «Tisami») обробки персональних даних, що надаються клієнтами, які використовують сайт https://tisami.team/ і його окремі сервіси для отримання або надання послуг (далі - Користувачі і Сайт відповідно). Політика визначає види персональних даних, що збираються, мету використання таких персональних даних, взаємодію Компанії з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактну інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути щодо практики захисту персональних даних.

Компанія з великою повагою відноситься до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, котрі відвідали Сайт https://tisami.team/, a також тих, хто користується наданими Сайтом сервісами: у звʼязку з чим, Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей або сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши й забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту для кожногокористувача.

Текст Політики доступний Користувачам у мережі Інтернет за адресою https://tisami.team/privacy-policy. У разі незгоди з умовами Політики Користувач повинен негайно припинити будь-яке використання Сайту.

1. Термінологія та скорочення

Термінологія, яка використовується в цій Політиці, означає наступне:

1.1. Персональні дані - Будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної або визначеної фізичної особи (субʼєкта персональних даних).

1.2 Користувач/Замовник - особа, яка отримує доступ до інформації, розміщеної на Веб-сайті Виконавцем

1.3. Виконавець - Фізична особа-підприємець Шпак Ярослав Олександрович Код ЕДРПОУ 3561411994 (далі «Tisami»)

1.4. Обробка персональних даних - Будь-яка дія або сукупність дій, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.5. Автоматизована обробка персональних даних - Обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки. Незважаючи на це, автоматизована обробка персональних даних не містить системи автоматичної обробки, в тому числі профілювання, яка створює правові наслідки стосовно Користувача, або які подібним чином істотно впливають на Користувача.

1.6. Поширення персональних даних - Дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб.

1.7. Надання персональних даних - Дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або визначеному колу осіб.

1.8. Блокування персональних даних - Тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних).

1.9. Використання персональних даних - Дії (операції) з персональними даними, що здійснюються Компанією з метою прийняття рішень чи вчинення інших дій, що породжують юридичні наслідки, щодо субʼєкта персональних даних чи інших осіб або іншим чином зачіпають права і свободи субʼєкта персональних даних або інших осіб та входять до меж чинного Законодавства України.

1.10 Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких стає неможливим без використання додаткової інформації визначити приналежність персональних даних конкретному субʼєкту персональних даних.

1.11. Знищення персональних даних - Дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

1.12. Сайт - Сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото і відеоматеріалів, відгуків та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність до такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою https://tisami.team/

1.13. Файли cookie - Дані, які автоматично передаються Компанії в процесі використання Сайту з допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, географічне розташування, інформація про браузер і вигляд операційної системи пристрою Користувача, технічні характеристики устаткування і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу до Сайту. Файли соокіе можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в компʼютері, поки користувач їх не видалить, або тимчасовими (такі файли соокіе називаються сесійними), тобто вони зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли соокі діляться на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими сайтами при внесені відповідних даних).

1.14. "ІР-адреса" - це числове позначення, що використовується компʼютерами в мережі для ідентифікації компʼютера при кожному вході в Інтернет.

2. Згода користувача на обробку персональних даних компанією «Tisami»

2.1. Користувач приймає умови Політики Конфіденційності і дає Компанії інформовану і усвідомлену згоду на обробку своїх персональних даних на умовах, передбачених цієї Політикою і чинним Законодавством України:

2.1.1. При заповненні форми зворотного звʼязку - для персональних даних, які Користувач надає Компанії при заповненні форми зворотного звʼязку через пошукову мережу Інтернет на Сайті і електронних сервісах (нап.Google і т.д.). Користувач автоматично вважається таким, що надав згоду на обробку своїх персональних даних, внесених в поля форми зворотного звʼязку, в момент натискання кнопки, яка підтверджує відправку ним заявки (кнопки можуть називатися "Відправити" "Залишити заявку" та іншим аналогічним чином).

2.1.2. Під час будь-якого використання Сайту - для персональних даних, які автоматично передаються Компанії в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення. Вважається, що користувач надав згоду на обробку своїх персональних даних, коли почав використовувати Сайт із моменту переходу на нього, після створення відповідного пошукового запиту в мережі інтернет.

2.2. Згода Користувача на обробку Компанією його персональних даних діє з дня надання згоди на їх обробку (п. 2.1. Політики), і протягом терміну, необхідного для досягнення цілей обробки персональних даних (розділ 5 Політики).

2.3. Користувач має право відкликати згоду на обробку персональних даних у формі і порядку, передбаченому в розділі 9 Політики.

3. Згода надання персональних даних користувачем

Компанія виходить з того, що при наданні персональних даних на Сайті Користувач:

3.1. Підтверджує, що є дієздатним та володіє всім необхідним обсягом цивільних прав та обовʼязків, що дозволяють йому вчиняти цивільні правочини й самостійно їх здійснювати, а також здатен брати відповідальність на їх самостійне виконання тобто є деліктоздатною та може нести відповідальність відповідно до Законодавства, яка виникає в разі їх невиконання;

3.2. Вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для використання Сайту, і підтримує надані персональні дані в актуальному стані.

3.3. Користувач усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем про себе, може стати доступною для інших користувачів Сайту, може бути скопійована і поширена такими Користувачами у випадках і на умовах, зазначених в п. 6.7 Політики.

3.4. ЗГОДА НА ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ДЗВІНКІВКористувач надсилаючі своїй дані погоджуєтеся, отримувати повідомлення від компанії та її співробітників.Компанія та її співробітники можуть телефонувати можуть надсилати повідомлення через:-електронну пошту;-SMS повідомлення та дзвінки на мобільний номер;-повідомлення та дзвінки у месенджери (Viber, Telegram,WhatsApp та інші)

3.5. Користувач усвідомлює, що будь-які телефонні розмови, проведені ним з співробітником Компанії, автоматично записуються з метою контролю якості обслуговування користувачів, а також для вирішення суперечливих і конфліктних ситуацій, які можуть виникнути в таких телефонних розмовах. Водночас Користувач дає свою згоду на такий автоматичний запис телефонних розмов і зберігання таких записів відповідно до умов цієї Політики.

3.6. Ознайомлений з цією Політикою, висловлює свою інформовану і усвідомлену згоду із нею.

4. Персональні дані, оброблювані компанією «Tisami»

4.1. До персональних даних Користувача, оброблюваних Компанією, належать:прізвище, імʼя, по-батькові;номер мобільного телефону;адреса електронної пошти;дані акаунтів в соціальних мережах і електронних сервісах (посилання на профілі Користувача у Instagram, Facebook, Linkedin,Zoom, Google, Twitter, Telegram, Viber і т. д.);зображення;місце роботи;країна, місто;дата народження;професія;дані про досвід роботи та посаду;|Р-адреса; файли cookies;параметри і налаштування інтернет-браузерів (User-agent).

4.2. Компанія захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»): Р-адреса;інформація з cookies;інформація про браузер (чи іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами); час доступу;адреса сторінки, на якій розміщений рекламний блок;реферер (адреса попередньої сторінки).

4.3. При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи в систему. Інші відомості по трафіку користувача не обробляються і не зберігаються.

4.4. Компанія не збирає будь-яку інформацію, щодо обробки якої законодавством встановлено певні вимоги, як то інформацію про расове або етнічне походження, про політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, дані щодо притягнення до юридичної відповідальності або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються стану здоровʼя, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

4.5. Компанія збирає дані про статистику відвідування сайту. Відомості можуть містити інформацію про зʼєднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет і перебування на Сайті.

4.6. Будь-яка інша персональна інформація, що не обумовлена вище історія відвідувань, використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню ,захисту та не розповсюдженню не визначеному законом коло осіб.

5. Використання файлів соокіе

5.1. Компанія «Tisami» дбає про своїх користувачів і намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним, і для цього Компанії необхідно, за допомогою файлів соокіе, проаналізувати поведінку, переваги і інтереси користувача. Такий аналіз допоможе Компанії поліпшити досвід взаємодії Користувача із Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сервісу для нього.5.2. Згідно із визначеною класифікацією Міжнародної торгової палати (International Chamber of Commerce), Компанія використовує такі категорії файлів cookie:

- Строго необхідні (обовʼязкові) файли cookie - потрібні для переміщення користувачем по веб-сторінці і при використанні визначених сервісів, наприклад, для доступу до захищених сторінок, реєстрації та авторизації, здійснення пошуку по Сайту. Також здійснюють запамʼятовування попередніх дій користувача при переході на попередню сторінку в тій же сесії.- Експлуатаційні файли соокіе - агрегують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: час перебування на Сайті, найбільш часто відвідувані сторінки, розуміння, які саме розділи і сервіси сайту були найбільш цікаві для користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна і / або маркетингова кампанія і т.д.

Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів соокіе, призначена для статистичних та аналітичних задач. Деякі дані файлів соокіе можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл зі сторони веб-ресурсу, і виключно для зазначених вище цілей.

- Функціональні файли соокіе - використовуються для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: імʼя користувача, фото в профілі, інформація по залишених коментарів(а саме у соціальних мережах компанії,онлайн занять, чат ботів) мова сайту, місцезнаходження, відомості про те, чи надавалася користувачеві будь-яка інформація або обрані переваги раніше, а також інші параметри налаштуванняСайту. Дані файли соокіе також дозволяють користувачам дивитися відео, брати участь в інтерактивних заходах(опитування, голосування) і взаємодіяти із соціальними мережами. Щоб зробити більш приємними враження після відвідування ресурсу, зазначені файли соокіе запамʼятовують надану користувачем інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії з Сайтом.Деякі дані файлів соокіе можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу, і виключно для зазначених вище цілей.

- Цільові файли соокіе - використовуються для надання контенту, який може зацікавити користувача. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо та відеоматеріалу з метою уникнути повторного показу, управління цільовою рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про відвідування користувачем інших ресурсів при переходах, а також інші параметри налаштування Сайту. Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа клієнтів, рекламодавців, агентства і партнерів по суміжних бізнесах для того, щоб вони надавали якісну таргетовану рекламу. Соокіе-файли сторонніх сервісів і сервісів аналітики:

Для оперативної доставки, більш якісного відображення і детального аналізу контенту на Сайті Компанія користується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Facebook, Twitter, Instagram і інші.Наведені як приклад компанї можуть використовувати файли соокі на пристрої користувача, під час роботи на Сайті. Слід звернути увагу, що Сайт не може вплинути на роботу файлів соокіе, які використовуються цими сервісами. Всі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс. Умови використання Google Analytics - http:/www.google.com/analytics/terms/ru.htmlКерування файлами соокіе:

Основні веб-браузери (перераховані нижче) налаштовані на автоматичне приймання файлів соокіе. Для того, щоб їх відключити, скористайтеся функцією довідки в своєму браузері. Довідку можна викликати черезменю або з допомогою кнопки F1.

Microsoft Edge - https://privacy.microsoft.com/uk-ua/privacystatement
Mozilla Firefox- https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=uk
Opera - http://help.opera.com/
Windows/11.50/ua/cookies.html
Safari for macOS - https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en

Зверніть увагу конфігурація налаштувань файлів соокі для веб-браузерів мобільних пристроїв може відрізнятися;слід нагадати, що повноцінна робота з Сайтом доступна тільки за умови використання файлів соокіе;відключення файлів соокіе може призвести до обмеження доступу до змісту і до повноцінного функціонування сервісів Сайту Щоб звернутися до Компанії щодо використання файлів соокіе, відправте повідомлення електронною поштою на info@fooror.com. Якщо користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли соокі зі свого веб-браузера, то під час наступних відвідувань Сайту користувачеві буде повторно запропоновано включення і використання файлів cookie. Інформація про користувачів, отримана за допомогою файлів сокіе, не продається і не поширюється в відкритому доступі, а також є власністю компанії, якій належить ресурс.

6. Цілі обробки персональних даних

Компанія обробляє персональні дані користувачів виключно для таких цілей:

6.1. Встановлення і підтримка звʼязку між Користувачем та Компанією, консультування з питань надання послуг, надання клієнтської і технічної підтримки у разі виникненні проблем, повʼязаних з використаннямСайту.

6.2. Встановлення і підтримка звʼязку між Користувачем та Компанією, консультування з питань надання послуг, надання клієнтської і технічної підтримки у разі виникненні проблем, повʼязаних з використаннямСайту.

6.3. Надсилання Компанією на адресу електронної пошти Користувача повідомлень рекламного характеру; таргетування рекламних матеріалів.

6.4. Поліпшення якості обслуговування користувачів і модернізація Сайту Компанії шляхом обробки запитів і заявок від Користувача.

6.5. Статистичні та інші дослідження на основі знеособленої інформації, наданої Користувачем.

6.6. Розміщення на сайті Компанії, доступній за адресою https://tisami.team/, B офіційних групах соціальних мереж та інших спільнотах Компанії в мережі Інтернет, інших рекламних та інформаційних джерелах, в цілях, не повʼязаних зі встановленням особистості Користувача:відеоматеріалів, отриманих в процесі надання послуг;залишених Користувачем відгуків про послуги, що надаються Компанією «Tisami» Щодо соціальної мережі Facebook: Facebook не пропонує окрему угоду про обробку даних для будь-яких продуктів. Якщо Facebook займається обробкою даних від імені клієнтів, умови продуктів Facebook відповідають вимогам угоди про обробку даних. Для більшого контексту Facebook склав проєкт доповнень до обробки даних, щоб чітко відстежувати необхідні положення, викладені в статті 28 (3) GDPR, яка регулює угоди про обробку даних. Серед ключових функцій, де Facebook виступає в якості обробника даних для рекламодавців і обробляє дані користувачів з ЄС, додаток про обробку даних (1) обмежує обробку даних Facebook, крім випадків, коли це зазначено рекламодавцем (відповідно до застосовних умовами продукту);(2) Вимагає від Facebook прийняття відповідних технічних і організаційних заходів для захисту особистих даних; (3) Накладає на Facebook зобовʼязання з надання допомоги рекламодавцям у виконанні власних зобовʼязань рекламодавця стосовно GDPR в ролі контролера даних. Відповідні терміни можна знайти тут:

Facebook Business Tools
TermsCustom Audience Term
Data Processing Terms.

За користувачем залишається право відмовитися від розсилки. Тоді його імʼя та електронну адресу буде автоматично видалено з бази даних. Для цього достатньо всього одного кліка миші на відповідному пункті, який є в кожному отриманому листі.

7. Обробка персональних даних

7.1. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатися в Базі персональних даних або в окремій таблиці Бази даних Сайту. Оскільки сервери Компанії розташовані в різних регіонах по всьому світу, інформація конкретного Користувача може розглядатись не в тій країні, в якій він проживає. Рівень захисту інформації та законодавчі норми в цій сфері можуть відрізнятися в різних країнах. Незалежно від того, де саме здійснюється обробка даних Користувача, Компанія використовує одні й ті ж заходи забезпечення їх безпеки, описані в цій Політиці. Компанія також дотримується ряду міжнародних законодавчих норм у сфері передачі даних, серед яких рамкову угоду між США та ЄС щодо конфіденційності EU-US Privacy Shield Framework, а також аналогічну угоду між США і ШвейцарієюSwiss-US Privacy Shield Framework. Персональні дані обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли не автоматизована обробка персональних даних необхідна в звʼязку з виконанням вимог законодавства.

7.2. Обробка персональних даних Користувача включає вчинення Компанією наступних дій: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача(поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення.

7.3. 3бір персональних даних Користувача здійснюється у випадках, зазначених в п. 2.1 Політики.

7.4. Поширення персональних даних може здійснюватися Компанією виключно у таких випадках:

7.4.1. 3 метою розміщення відгуків про послуги, що надаються Компанією, залишених Користувачами, в різних джерелах інформації.

7.4.2. 3 метою розміщення відеоматеріалів, отриманих в процесі надання послуг, в різних джерелах інформації.

7.5. Компанія має право здійснювати передачу персональних даних третім особам (Процесорам Компанії) з дотриманням наступних умов:Третя особа забезпечує конфіденційність персональних даних при їх обробці і використанні; зобовʼязується не розкривати іншим особам, а також не поширювати персональні дані користувачів без їх згоди.Третя особа гарантує дотримання наступних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних під час їх обробки: використання засобів захисту інформації; виявлення і фіксація фактів несанкціонованого доступу до персональних даних та вжиття заходів з відновлення персональних даних; обмеження доступу до персональних даних реєстрація та облік дій з персональними даними; контроль і оцінка ефективності застосовуваних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних.7.9. Знищення персональних даних здійснюється Компанією в наступних випадках:

надходження від Користувача відкликання згоди на обробку персональних даних;отримання від Користувача вимоги про знищення персональних даних,закінчення терміну дії згоди (п. 2.2 Політики).Компанія «Tisami» не передає персональні дані третім особам, крім випадків, коли таке передавання є вимогою законодавства, на прохання субʼєкта персональних даних або в інших випадках, викладених у цій Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невідʼємним змістом, в тому числі особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, і тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії.

7.6. Транскордонне передавання персональних данихКомпанія зобовʼязана переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передавання персональних даних, забезпечується адекватний захист прав субʼєктів персональних даних, до початку здійснення такого передавання.Транскордонне передавання персональних даних на території іноземних держав, які не забезпечують адекватного захисту прав субʼєктів персональних даних, може здійснюватися у випадкахнаявності згоди в письмовій формі субʼєкту персональних даних на транскордонне передавання його персональних даних;виконання договору, стороною якого є субʼєкт персональних даних.

8. Захист персональних даних

Компанія приймає необхідні і достатні правові, організаційні та технічні заходи для захисту інформації, що надається Користувачами, від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб. Однак, незважаючи на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання Компанії.Компанія використовує стандартні методи роботи: зашифрований звʼязок, приміщення, що охороняються, системи мережевого захисту і системи захисту рандомізованими паролями для забезпечення конфіденційності персональних даних.

Компанія надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим співробітникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації і даних відповідно до вимог Компанії.На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти не поширюватиметься. У звʼязку з цим Компанія рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності і персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані.

9. Права користувачів

Користувач має право:

9.1. На свій розсуд надавати Компанії персональні дані для їх обробки на умовах, зазначених в Політиці.Водночас деякі персональні дані, що надаються, є необхідними для укладення Користувацької Угоди, і в разі їх ненадання укладання такої Угоди неможливе;

9.2. Вимагати від Компанії уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачені законом заходи для захисту своїх прав;

9.3. Отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст такихперсональних даних;

9.4. Предʼявляти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїхперсональних даних;

9.5. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних, в т.ч. подавати скаргу у наглядову установу;

9.6. Для поновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка Вами надана Компанії згідно з цією Політикою, чи в разі наявності будь-яких зауважень, побажань чи претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються Компанією, будь ласка, звертайтеся до Компанії за електронною поштою info@tisami.team

9.7. Направляти Компанії свої запити і вимоги, в тому числі щодо використання його персональних даних, а також відкликання згоди на обробку персональних даних. Звернення може бути направлено в письмовій формі за адресою Компанії (розділ 11 Політики); або електронною поштою (Документ повинен бути направлений з адреси електронної пошти Користувача, вказаної ним при реєстрації на Сайті або в договорі як уповноважену адресу електронної пошти), за адресою електронної пошти Компанії hello@tisami.team.Компанія розглядає Звернення Користувачів, надає на них відповідь і/або здійснює необхідні дії протягом 30 календарних днів з моменту отримання Звернення.

9.8. Крім перерахованих в цій Політиці прав Користувач має можливість реалізувати будь-яке передбачене Законом право.

10. Зміна політики

10.1. Компанія залишає за собою право періодично і без попереднього повідомлення користувача про це вносити зміни та доповнення, в тому числі при зміні вимог законодавства.На Користувачі лежить обовʼязок кожного разу при використанні Сайту знайомитися з текстом Політики.

10.2. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення у відповідному розділі сайту Компанії.Продовження використання Сайту або його сервісів після публікації нової редакції Політики означає прийняття Політики і її умов Користувачем. У разі незгоди з умовами Політики Користувач повинен негайно припинити використання Сайту і його сервісів.

10.3. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.

11. Відомості про компанію «Tisami»

ФОП Шпак Ярослав Олександрович
Код ЄДРПОУ 3561411994
Найменування банку  АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
P/p IBAN: UA713220010000026006330146064

Пошта: hello@tisami.team
Сайт: https://tisami.team/